Loading
0850 333 111 (Po – Ne: 09:00 – 21:00) online@verne.sk Pobočky verne.sk (Po - Ne: 09:00 - 21:00)
VYHĽADAJTE SVOJU DOVOLENKU

Kontakty

Vážení klienti, v prípade otázok alebo problémov s Vašou rezerváciou si, prosím, prezrite Návod na používanie stránok verne.sk.

V prípade ďalších otázok je Vám k dispozícií naše Call Centrum na telefónnom čísle 0850 333 111 v dňoch pondelok - nedeľa v čase od 09:00 do 21:00 hod.

Kontaktovať nás môžete (vrátane večerných hodín, víkendov a sviatkov) aj e-mailom na adrese: online@verne.sk

Osobne nás môžete navštíviť v klientskom centre:

BRATISLAVA:
Aupark Shopping Center, Einsteinova 18, 851 01 Bratislava
pondelok - piatok od 10:00 do 21:00
sobota - nedeľa od 09:00 do 21:00
email: bratislava@verne.sk
Tel.: +421 2 326 023 92
Mobil: +421 911 057 092, +421 911 057 291
Call centrum: 0850 333 111
 

BRATISLAVA:
Karadžičova 8, CBC I., 821 08 Bratislava
pondelok - piatok od 09:00 do 18:00
Klientske centrum sa nachádza v business centre pri hlavnej autobusovej stanici Mlynské Nivy, oproti výškovej budove centrály VÚB.

ŽILINA:
Mariánske námestie 27, 010 01 Žilina
pondelok - piatok od 09:00 do 17:00
email: zilina@verne.sk
Tel.: +421 41 5624 721
Mobil: +421 903 733 141

Stránky verne.sk prevádzkuje cestovná agentúra VERNE TRAVEL, a.s.

Adresa sídla spoločnosti a poštová adresa (pre zákaznícku podporu prosíme využite kontakty vyššie):

VERNE TRAVEL, a.s.
Miletičova 1
821 08 Bratislava
Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sa, vl.č.: 5037/B.

IČO: 45 562 962
DIČ: 2023040569
IČ DPH: SK 2023040569

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Dovoľujeme si vás informovať o možnosti alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na základe zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete uplatniť a riešiť aj mimosúdnym spôsobom a to pri využití Európskej platformy Riešenia sporov online. Využitie uvedeného postupu je možné podaním sťažnosti na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Za týmto účelom môžete podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ARS“). Subjekty ARS je možné nájsť na stránke www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s alebo na www.mhsr.sk.

Návod

V prípade, že ak klient ako objednávateľ uzatvoril s cestovnou kanceláriou zmluvu o obstaraní zájazdu alebo inú zmluvu a nebude spokojný so spôsobom, ktorým cestovná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo sa bude domnievať, že cestovná kancelária porušila jeho práva, má právo obrátiť sa podľa zákona na cestovnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu. Ak cestovná kancelária na žiadosť klienta odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v stanovenej lehote odo dňa jej odoslania klientom, klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s cestovnou kanceláriou je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk/. Klient je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.Klient je oprávnený použiť na riešenie svojich sporov platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Klient pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažností. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho sporov online. Klient môže priložiť dokumenty na podporu svojich sťažností.

0850 333 111 (Po – Ne: 09:00 – 21:00) online@verne.sk Pobočky verne.sk (Po - Ne: 09:00 - 21:00)